Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość

w sklepie terapia-leczenie.pl

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie suplementu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie suplementu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo wykonać 2 kroki:

  1. Poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

W treści odstąpienia od umowy prosimy zawrzeć zapis: Odstępuję od zawarcia umowy zawartej na odległość, następnie proszę wpisać Państwa imię i nazwisko, pełny adres pocztowy, adres e-mail oraz nr identyfikacji zamówienia nadany przez system.

Oświadczenie mogą Państwo przesłać:

  • pisemnie na adres: Ośrodek Terapii Uzależnień i Depresji SYMPTOM Dawid Musiał, Katarzyna Lachowicz-Musiał s.c., ul. Szczytowa 28, 33-112 Tarnowiec;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: osrodek.symptom@gmail.com
  1. Niezwłocznie odesłać lub przekazać nam suplement na adres:

Ośrodek Terapii Uzależnień i Depresji SYMPTOM Dawid Musiał, Katarzyna Lachowicz-Musiał s.c., ul. Szczytowa 28, 33-112 Tarnowiec, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

W związku z odstąpieniem od umowy zakupu będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty wysyłki zwracanego suplementu. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 14 PLN. Odpowiadają Państwo również za zmniejszenie wartości suplementu, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania suplementu.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia suplementu do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego suplementu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.